• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

geologist

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 21987

GEOLOGIST = [ci'olıcist] noun
jeolog, yerbilimci
İngilizce örnek : Geologists study the structure of the Earth.
Türkçe çevirisi : Yerbilimciler dünyanın yapısını inceler.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms