• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

jeolog

Türkçe - İngilizce

jeolog = yerbilimci [eski terim - öz Türkçe]

JEOLOG = (jeolog nedir; jeolog ne demek; jeolog İngilizcesi) Yer bilimci.

1: 0 ms