• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

fiil

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 2383

ad / noun – grammar

FİİL = (fiil nedir; fiil ne demek; fiil İngilizcesi) 1. İş, davranış. 2. (dilbilgisi) Bir kılış, oluş veya durumu anlatan sözcük türü; eylem. 3. (hukuk) İşlenmesi hukuka aykırı olan insan davranışı. 4. (vergi) Bir vergi yükümlüsünün, ceza uygulamasına yol açabilen bir davranışı.

fiil = edim [eski terim - öz Türkçe]

fiil = eylem [eski terim - öz Türkçe]

fiil = yüklem [eski terim - öz Türkçe]

fiil = fi'l [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

açık fiil ağır kusurlu fiil ağır müessir fiil ahlaka aykırı fiil aleni fiil anayasa haksız fiil avrupa haksız fiil hukukunun temel ilkeleri başlama belirten fiil bileşik fiil bir hareketin başladığını gösteren fiil birleşik fiil çekimli fiil çekimsiz yardımcı fiil denizlerde işlenen haksız fiil dolaylı haksız fiil davası dönüşlü fiil edilgen fiil edilgen isim ile ilgili fiil edilgen sıfat ile ilgili fiil emir bildiren fiil esas fiil eşey fiil etken anlamlı edilgen yapılı fiil etken fiil ettirgen fiil fiil ayrılığı esası fiil biçimine koymak fiil cümlesi fiil çekimi fiil ehliyeti fiil esnasında fiil gövdesi fiil ile 'to' arasında zarf vs ile bulunan mastar fiil ile ilgili fiil ile niyet arasında ahenk fiil ismi fiil kökü fiil yapımı fiil yapmak geçişli fiil geçişsiz fiil geçmiş zamanlı fiil gelecekte belirli bir zamandan önce bitecek olan bir hareketi belirten fiil zamanı haksız fiil haksız fiil davası haksız fiil faili haksız fiil işlemek haksız fiil işleyen kimse haksız fiil kabilinden haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret haksız fiil sonucu meydana gelen sakatlık haksız fiil suç haksız fiile benzeyen fiil hastanelerin haksız fiil sorumluluğu herkesçe anlaşılabilen fiil hukuka aykırı fiil hukuki fiil hükümetin emri veya tasvibi ile işlenmiş olup da bir yabancıya zarar ika eden ve fakat dava mevzuunu teşkil edemiyen bir fiil I halinde isim fiil ıstırar halinde işlenen fiil suç teşkil etmez icrai fiil illiyet rabıtasını kesen yeni bir fiil veya muamele isim fiil işteş fiil kamu düzenini bozan fiil kanuna aykırı fiil karşılıklı fiil kasıtla işlenen haksız fiil kasten yapılan haksız fiil kişinin arazisini başkasına zarar verecek biçimde kullanmasının neden olduğu haksız fiil kişisel olmayan fiil kişiye karşı haksız fiil kötü niyetli fiil kurallı fiil kusurlu fiil mastarlı veya mastarsız fiil mevsuf müessir fiil müessir fiil müessir fiil neticesinde adam öldürmek mülkiyet aleyhinde işlenen ve hem suç hem haksız fiil teşkil eden fiiller müşterek haksız fiil suçu işleyen kimse müşterek haksız fiil suçu işleyenler mütecaviz fiil nesnesiz fiil niyet ve fiil özel bir hak veya yararı bozan kusurlu fiil özel hukuk hükümlerini bozan fiil özellikle 'had' yardımcı fiil olduğu zaman 'who had' ve 'who would' sözcüklerinin konuşma dilindeki söyleniş biçimleri özellikle 'have'in yardımcı fiil olarak kullanıldığı durumlarda 'might have' sözcüklerinin konuşma dilindeki söyleniş biçimi sıfat fiil suç kastiyle işlenen fiil suç oluşturan fiil suç teşkil eden fiil şahıs ve sayı gösteren fiil tamamlanmış geçmiş zamanlı fiil tazminat borcunu doğuran haksız fiil tazminat borcunu doğuran ve haksız fiil olan ihmalcilik tazminat yükümlülüğü yükleyen fiil tek fiil ile çeşitli suç işlenmesi tıbbi fiil tüyler ürpertici müessir fiil uluslararası hukuka aykırı fiil what is ve özellikle has'in yardımcı fiil olduğu durumlarda what has sözcüklerinin kısa biçimi yardımcı fiil yargıçın emri üzerine bir fiil işlemiş olan kimse suiniyetle hareket etmiş sayılmaz, zira itaat icabı hareket etmiştir yasada suç olarak tanımlanmamış bir fiil suç sayılmaz yasadışı fiil

1: 0 ms