• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

fearless

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 17365

FEARLESS = ['fiılıs] adjective
korkusuz, yürekli * eşanlamlı : bold, courageous, brave, dauntless, daring * karşıtanlamlı : fearful, timid

ilgili sözler / related words

1: 0 ms