• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

escort

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 10359

ESCORT 1 = ['esko: t] noun
1 muhafız, maiyet * eşanlamlı : guard, protection; protector, bodyguard
İngilizce örnek : The minister went to the airport accompanied under a police escort.
Türkçe çevirisi : Bir polis konvoyunun eşliğinde bakan havaalanına gitti.
2 kavalye, refakatçi * eşanlamlı : companion, partner, chaperon, attendant, guide
İngilizce örnek : Jack was Jane's escort to the ball.
Türkçe çevirisi : Jack, baloda Jane’in kavalyesi idi.

ESCORT 2 = [i'sko: t] verb
eşlik etmek * eşanlamlı : accompany, attend, guide, lead, usher; guard, protect
İngilizce örnek : I escorted her home.
Türkçe çevirisi : Ona eve kadar eşlik ettim.
İngilizce örnek : The police escorted him from the courthouse to prison.
Türkçe çevirisi : Polis, adliyeden hapishaneye kadar ona eşlik etti.

ESCORT = nasıl okunur, okunuşu /'esko:t/ isim

ESCORT = nasıl okunur, okunuşu /i'sko:t/ eylem

ilgili sözler / related words

1: 0 ms