• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

ergenlik

Türkçe - İngilizce

hekimlik

isim / noun – Latin

ERGENLİK = (ergenlik nedir; ergenlik ne demek; ergenlik İngilizcesi) Erkek ve dişi yavruda ikinci derecede cinsiyet özellikleri oluşmaya, cinsiyet bezleri ve cinsiyet organlarının işlev görmeye başladığı dönem, puberte, puberti, puberta, pubertas.

ERGENLİK = (ergenlik nedir; ergenlik ne demek; ergenlik İngilizcesi) Kişilerin bağımsız olarak vergiye tabi olma yaşıdır.

ERGENLİK = (ergenlik nedir; ergenlik ne demek; ergenlik İngilizcesi) Vatandaşların ayni zamanda kendi başlarına vergi yükümlüsü olmalarını da gerektiren olgunluk yaşıdır.

ergenlik = adolesans [öz Türkçe - eski terim]

ergenlik = adölesans [öz Türkçe - eski terim]

ergenlik = buluğ [öz Türkçe - eski terim]

ergenlik = büluğ [öz Türkçe - eski terim]

ergenlik = puberte [öz Türkçe - eski terim]

ergenlik = rüşt [öz Türkçe - eski terim]

ERGENLİK = (ergenlik nedir; ergenlik ne demek; ergenlik İngilizcesi) 1. Cinsel organların fizyolojik gelişmesiyle başlayan, büluğa ermişlikle yetişkinlik arasındaki dönem, yeni yetmelik, ergenlik çağı: «Amcası ona, çocukluk günlerinde de ergenliğinde de istemeden vermiştir.» -T. Buğra. 2. Çocukluk çağından yetişkinlik çağına geçen kimselerin yüzünde çıkan sivilceler.

ERGENLİK = (ergenlik nedir; ergenlik ne demek; ergenlik İngilizcesi) Bekârlık.

ERGENLİK = (ergenlik nedir; ergenlik ne demek; ergenlik İngilizcesi) Dul bir kadının, genç bir erkekle evlendiği zaman kocasına verdiği armağan, tazminat.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms