• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

epinefrin

Türkçe - İngilizce

epinefrin = adrenalin [eski terim - öz Türkçe]

ilgili sözler / related words

1: 10 ms