• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

eligible

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 7249

ELIGIBLE = ['elicıbıl] adjective
gerekli koşullara sahip, uygun, seçilebilir * eşanlamlı : worthy, fit, suitable, appropriate, acceptable * karşıtanlamlı : ineligible
İngilizce örnek : Now that I am eighteen I am eligible to vote.
Türkçe çevirisi : On sekiz yaşına girdiğim için oy verebilirim.
İngilizce örnek : He will be eligible for a promotion in six months.
Türkçe çevirisi : Altı ay sonra terfi için gerekli koşullara sahip olacak.
İngilizce örnek : I'm afraid he isn't eligible for a pension until he's 65.
Türkçe çevirisi : Maalesef 65 yaşına kadar emekli aylığına hak kazanamaz.
İngilizce örnek : This footballer is not eligible to play for Turkey.
Türkçe çevirisi : Bu futbolcu Türkiye için (milli takımda) oynamaya uygun değil.
İngilizce örnek : You are not eligible for that post.
Türkçe çevirisi : Bu görev için uygun değilsiniz.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms