• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

nitelikli

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 3677

NİTELİKLİ = (nitelikli nedir; nitelikli ne demek; nitelikli İngilizcesi) 1. Bir şeye ayırt edici özellik veren, vasıflı. 2. Bir şeye nitelik bakımından üstünlük kazandıran, kaliteli. 3. Bir şeyi yapabilme niteliğini ve ustalığını kazanmış olan, kalifiye.

nitelikli = kalifiye [öz Türkçe - eski terim]

nitelikli = kalitatif [öz Türkçe - eski terim]

nitelikli = kaliteli [öz Türkçe - eski terim]

nitelikli = klas [öz Türkçe - eski terim]

nitelikli = vasıflı [öz Türkçe - eski terim]

1: 0 ms