• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

diplomasi

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 7080

ana kullanım

DİPLOMASİ = (diplomasi nedir; diplomasi ne demek; diplomasi İngilizcesi) 1. Uluslararası ilişkileri düzenleyen antlaşmalar bütünü. 2. Yabancı bir ülkede ve uluslararası toplantılarda ülkesini temsil etme işi ve sanatı. 3. Bu işte çalışan kimsenin görevi, mesleği: «Benim için, diplomasinin birbirinden tuhaf birçok icaplarına uymak belki mümkün olmuştur.» - Y. K. Karaosmanoğlu. 4. Bu görevlilerin oluşturduğu topluluk. 5. mec. Güç bir görüşme sırasında gösterilen ustalık ve beceriklilik.

ilgili sözler / related words

açık diplomasi ad hoc diplomasi bildirimci diplomasi bireysel diplomasi bölgesel diplomasi çok boyutlu diplomasi çok kulvarlı diplomasi çok kutuplu diplomasi çok taraflı diplomasi çok yanlı diplomasi dayatmacı diplomasi dinsel diplomasi diplomasi akademisi diplomasi dokunulmazlığı diplomasi dokunulmazlıkları diplomasi imtiyaz ve muafiyetleri diplomasi imtiyazları diplomasi masuniyeti diplomasi masuniyetleri diplomasi muafiyetleri diplomasi muhabirleri diplomasi mümessil ve memurları diplomasi temsilcileri diplomasi temsilcileri ve görevlileri diplomasi temsilciliği şefi diplomasi temsilcisi ve memurları diplomasi uygulamak diplomasi yolunda yabancı memleketlerde delillerin tesbiti hakkındaki adli yardım doğrudan diplomasi dolaylı diplomasi donuk diplomasi edilgen diplomasi ekonomik diplomasi eski diplomasi faşist diplomasi gayri resmi diplomasi geçici diplomasi temsilcileri gizli diplomasi ideolojik diplomasi iki yanlı diplomasi kablolu diplomasi kapalı diplomasi katalitik diplomasi klasik diplomasi kültürel diplomasi kültürel diplomasi genel müdür yardımcılığı machiavelci diplomasi makyavelci diplomasi olumlu diplomasi olumsuz diplomasi önleyici diplomasi özel diplomasi paralel diplomasi parlamenter diplomasi popülist diplomasi reaktif diplomasi resmi diplomasi ritmik diplomasi savaş öncesi diplomasi savunmacı diplomasi sessiz diplomasi sorun çözücü diplomasi sürekli diplomasi temsilcileri şifreli diplomasi tali diplomasi temsili diplomasi tepkici diplomasi uyuşmazlık çözücü diplomasi üçgen diplomasi vizyoner diplomasi yapıcı diplomasi yaratıcı diplomasi yarı-resmi diplomasi yeni diplomasi yenilikçi diplomasi zorlayıcı diplomasi

1: 1 ms