• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

diplomacy

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 8205

DIPLOMACY = [di'ploumısi] noun
diplomasi, diplomatlık
İngilizce örnek : The Foreign Minister handled the difficult situation with diplomacy.
Türkçe çevirisi : Dışişleri Bakanı müşkül durumu diplomasi ile idare etti.

ilgili sözler / related words

ad hoc diplomacy ad hoc diplomacy representatives ancient diplomacy assertive diplomacy back-channel diplomacy baseball diplomacy bilateral diplomacy bismarck diplomacy bolshevik diplomacy cable diplomacy camel diplomacy carpet diplomacy catalytic diplomacy cipher diplomacy citizen diplomacy classical diplomacy closed diplomacy coercive diplomacy commercial diplomacy concorde diplomacy conference diplomacy conflict-resolution diplomacy constructive diplomacy coordinating office of public diplomacy creative diplomacy cricket diplomacy crisis diplomacy cultural diplomacy declaratory diplomacy deep freeze diplomacy defensive diplomacy deputy directorate general for cultural diplomacy designer diplomacy diamond diplomacy direct diplomacy dollar diplomacy earthquake diplomacy economie diplomacy education diplomacy eurocentric diplomacy fascist diplomacy formal diplomacy funeral diplomacy gorbachev diplomacy gunboat diplomacy hotline diplomacy ideological diplomacy indirect diplomacy individual diplomacy informal diplomacy innovative diplomacy international organizations diplomacy jacobinic diplomacy lenin's diplomacy machiavellian diplomacy media diplomacy mediation diplomacy multidimensional diplomacy multilateral diplomacy multipolar diplomacy multitrack diplomacy negative diplomacy new diplomacy open diplomacy palace diplomacy parallel diplomacy parliamentary diplomacy phone diplomacy ping pong diplomacy ping-pong diplomacy populist diplomacy positive diplomacy pre-war diplomacy preventive diplomacy private diplomacy problem-solving diplomacy proxy diplomacy public diplomacy quiet diplomacy reactive diplomacy regional diplomacy religious diplomacy representative diplomacy ritmic diplomacy sauna diplomacy science and technology diplomacy secret diplomacy security diplomacy shirtsleeve diplomacy shuttle diplomacy silent diplomacy soccer diplomacy stealty diplomacy summit diplomacy telephone diplomacy threat diplomacy track ii diplomacy track one and a half diplomacy track-two diplomacy triangular diplomacy undercover diplomacy unofficial diplomacy vaccine diplomacy visionary diplomacy wrestling diplomacy

1: 0 ms