• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

deformasyon

Türkçe - İngilizce

hekimlik / medicine

DEFORMASYON = (deformasyon nedir; deformasyon ne demek; deformasyon İngilizcesi) Biçim bozukluğu.

deformasyon = biçim bozukluğu [eski terim - öz Türkçe]

deformasyon = biçim bozulması [eski terim - öz Türkçe]

deformasyon = biçimini bozmak [eski terim - öz Türkçe]

deformasyon = biçimsizlenme [eski terim - öz Türkçe]

deformasyon = biçimsizleşme [eski terim - öz Türkçe]

deformasyon = biçimsizleştirme [eski terim - öz Türkçe]

deformasyon = biçimsizlik [eski terim - öz Türkçe]

deformasyon = değiştirim [eski terim - öz Türkçe]

DEFORMASYON = (deformasyon nedir; deformasyon ne demek; deformasyon İngilizcesi) Biçimi bozulma, biçimsizleşme.

ilgili sözler / related words

afin deformasyon ağdalı birim deformasyon akma birim deformasyon anelastik deformasyon ani deformasyon artık deformasyon asal deformasyon basınca bağlı deformasyon basınçsal deformasyon birim deformasyon birim deformasyon elipsoidi birim deformasyon elipsoyidi birim deformasyon ölçer birim deformasyon ölçme aracı birim deformasyon rozeti birim deformasyon sertleşmesi birim deformasyon yumuşaması boyuna deformasyon çapraz deformasyon deformasyon artması deformasyon birimi deformasyon bölgesi deformasyon çizgileri deformasyon değeri deformasyon derecesi deformasyon direnci deformasyon eğrisi deformasyon elipsi deformasyon gerilimi deformasyon göstergeli çarpım cihazı deformasyon göstergeli köprü deformasyon göstergeli mültiplikatör deformasyon göstergeli transdüser deformasyon göstergesi deformasyon hızı deformasyon ikizlenmesi deformasyon katsayısı deformasyon kuşağı deformasyon kuşakları deformasyon lameli deformasyon limiti deformasyon mekanizmaları deformasyon metodu deformasyon modülü deformasyon ölçer deformasyon ölçüm şakulü deformasyon özellikleri deformasyon potansiyeli deformasyon saati deformasyon sertleşmesi deformasyon yöntemi dielektrik deformasyon doğrusal deformasyon düşey deformasyon düzlem birim deformasyon düzlemsel birim deformasyon düzlemsel deformasyon efektif statik deformasyon elastik deformasyon elastik-plastik deformasyon elektriksel deformasyon ölçüm aleti enine deformasyon esnek deformasyon esnemez deformasyon geçici deformasyon geri dönen deformasyon geri dönmeyen deformasyon gerilim deformasyon diyagramı gerilim ve deformasyon ölçer gerilme deformasyon ilişkisi gevrek deformasyon göçme anındaki birim deformasyon hacımsal deformasyon hacimsel birim deformasyon hacimsel deformasyon homojen deformasyon ısıl deformasyon ısısal deformasyon iç deformasyon iki boyutlu birim deformasyon ilk deformasyon sıcaklığı inelastik deformasyon kalıcı birim deformasyon kalıcı deformasyon kayma deformasyon modulü kırılgan deformasyon köşeleme deformasyon kritik deformasyon lineer deformasyon mekanik deformasyon mekanik deformasyon işlemi nihai deformasyon plastik deformasyon plastik deformasyon bölgesi sıcak deformasyon sismik deformasyon yöntemi soğuk deformasyon sonlu birim deformasyon statik deformasyon sürekli deformasyon süreksiz deformasyon çözümlemesi tali deformasyon toplam deformasyon toplam deformasyon modülü viskoelastik deformasyon vizkoz birim deformasyon yalnız plastik deformasyon durumu yanal birim deformasyon göstergesi yanal deformasyon yatay deformasyon yatay veya enine deformasyon yük altında deformasyon zamana bağlı deformasyon

1: 0 ms