• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

defend

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4016

badminton

DEFEND = [di'fend] verb
savunmak, korumak, müdafaa etmek * eşanlamlı : resist, protect, guard, safeguard, shield, shelter, fortify; support, uphold * karşıtanlamlı : attack
İngilizce örnek : All animals defend themselves instinctively.
Türkçe çevirisi : Bütün hayvanlar kendilerini içgüdüsel olarak savunur.
İngilizce örnek : The midfielders helped the backs to defend the goal.
Türkçe çevirisi : Orta saha oyuncuları kaleyi savunmak için müdafaaya yardım etti.
İngilizce örnek : The soldiers defended the fort for several months.
Türkçe çevirisi : Askerler kaleyi birkaç ay savundu.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms