• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

dauntless

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 40097

DAUNTLESS = ['do: ntlıs] adjective
gözü pek, korkusuz * eşanlamlı : brave, daring, bold, fearless, courageous * karşıtanlamlı : timid, fearful
İngilizce örnek : The detective is dauntless in the face of danger.
Türkçe çevirisi : Tehlike karşısında detektif korkusuzdur.

1: 0 ms