• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

daunt

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 63566

ana kullanım

01. yıldırmak 02. korkutmak 03. cesaretini kırmak 04. gözünü korkutmak 05. sindirmek 06. gözdağı vermek 07. gözünü yıldırmak

DAUNT = [do: nt] verb
yıldırmak, korkutmak * eşanlamlı : frighten, intimidate, dismay, scare, terrify, discourage * karşıtanlamlı : encourage

1: 0 ms