• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

cruel

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 5236

CRUEL = ['kru: ıl] adjective
acımasız, zalim, gaddar * eşanlamlı : savage, heartless, mean, brutal, bloodthirsty, sadistic, merciless, pitiless, brutal, inhuman * karşıtanlamlı : humane, kindhearted, merciful
İngilizce örnek : He was very cruel to me.
Türkçe çevirisi : Bana karşı çok acımasızdı.
İngilizce örnek : I think it's cruel to keep animals in cages.
Türkçe çevirisi : Bence hayvanları kafeste tutmak gaddarlıktır.

CRUEL nasıl okunur, okunuşu /'kru:ıl/ sıfat

1: 0 ms