• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

corrode

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 57191

CORRODE = [kı'roud] verb
1 aşındırmak, çürütmek * eşanlamlı : errode, eat away
2 paslanmak * eşanlamlı : rust, oxidize
İngilizce örnek : The carbon dioxide of the air will corrode metals.
Türkçe çevirisi : Havadaki karbondioksit metalleri aşındırır.

1: 0 ms