• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

congregate

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 30239

CONGREGATE = ['kongrigeyt] verb
bir araya gelmek, toplanmak * eşanlamlı : gather, convene, assemble, collect, meet * karşıtanlamlı : disperse, scatter, dispel

1: 0 ms