• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

confirmation

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 6656

CONFIRMATION = [konfı'meyşın] noun
doğrulama, onaylama
İngilizce örnek : We haven't received confirmation of our telephone booking.
Türkçe çevirisi : Telefonla rezervasyonumuzun teyidini almadık.
İngilizce örnek : I have received an email from him in confirmation of the itinerary.
Türkçe çevirisi : Güzergâhı teyit niteliğinde ondan bir e-posta aldım.

CONFIRMATION = (confirmation nedir; confirmation Türkçesi) 1- Katılımcı tarafından işlem detaylarının müşteri veya karşı katılımcıya bildirilmesi yoluyla sürecin işlemesini ve sonuçlandırılmasını sağlayan teyit mekanizması. 2- Sisteme dahil olan karşı tarafın kimlik ve ticari bilgilerini teyit prosedürü.

1: 0 ms