• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

onama

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 11235

iş dünyası

ONAMA = (onama nedir; onama ne demek; onama İngilizcesi) Bir belgenin ya da işlemin doğruluğunun ve geçerliliğinin olurlanmasıdır.

ONAMA = (onama nedir; onama ne demek; onama İngilizcesi) Onamak işi, uygun bulma, tasvip.

ONAMA = (onama nedir; onama ne demek; onama İngilizcesi) Onamak işi, uygun bulma, tasvip: «Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, yürütme organının teklif, inha, atama veya onamasına bağlı resmî ve özel herhangi bir işle görevlendirilemez.» -Anayasa.

onama = kabul [öz Türkçe - eski terim]

onama = muvafakat [öz Türkçe - eski terim]

onama = tasvip [öz Türkçe - eski terim]

1: 0 ms