• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

concentrate

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 5555

CONCENTRATE = ['konsıntreyt] verb
1 toplanmak, derişmek * eşanlamlı : focus, converge, cluster, conglomerate, amass, collect * karşıtanlamlı : diffuse, scatter, disperse
2 toplamak, deriştirmek
3 konsantre olmak * eşanlamlı : condense, intensify, thicken, meditate, ponder
İngilizce örnek : You must concentrate on your work.
Türkçe çevirisi : İşine konsantre olmalısın.
İngilizce örnek : I can't concentrate on my reading in a noisy room.
Türkçe çevirisi : Gürültülü bir odada okumama konsantre olamam.
İngilizce örnek : I can't concentrate on my homework with the football on TV.
Türkçe çevirisi : Televizyondaki futbol maçı ile ev ödevime konsantre olamıyorum.
İngilizce örnek : Please be quiet; I'm trying to concentrate.
Türkçe çevirisi : Lütfen sessiz ol, konsantre olmaya çalışıyorum.

1: 0 ms