• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

choice

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1016

yöntembilim

CHOICE = [çoys] noun
1 seçme, seçim * eşanlamlı : pick, selection, option
İngilizce örnek : I have to make a choice between Ahmet and Mehmet for the new job.
Türkçe çevirisi : İş için Ahmet ile Mehmet arasında bir seçim yapmak zorundayım.
2 seçilen kişi/şey
İngilizce örnek : He was a bad choice for President.
Türkçe çevirisi : Cumhurbaşkanı olarak kötü bir tercihti.
3 seçenek * eşanlamlı : alternative
İngilizce örnek : We can only get there by train - there's no choice.
Türkçe çevirisi : Oraya sadece trenle gidebiliriz – başka seçenek yok.
¤ adjective
seçkin * eşanlamlı : select, fine, elite, superior, prime, rare, valuable, precious

1: 0 ms