• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

biri

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 106

ilgili sözler / related words

-den biri -in sayılı ..larından biri acayip biri açıkgöz biri adamın biri adı önemli değil biri söyledi ahlaksızın biri aileden biri gibi sevmek aklı başında biri olmak alçağın biri aldehid ve hidroksilamin kondensasyon ürünlerinden biri alman markının yüzde biri altızlardan her biri amasya'nın bardağı biri olmazsa biri daha amerika'da bulunan ulasal düzeydeki geniş alan ağlarından biri amerika'da bulunan ulusal düzeydeki geniş alan ağlarından biri amonyakta eriyen basit proteinlerden biri ana işlemciye bağlı bilgisayar birimlerinden biri anglo'lardan biri anlaşma taraflarından her biri araba oklarından biri arka burun deliklerinden her biri arkadaşlarımdan biri arkadaşlarımızdan biri armayı kullanmaya yetkili biri armonik seslerden biri atom ya da atom grubunun kimyasal bileşimdeki konumlarından biri avuç içindeki lop etlerden biri avukatlar korporasyonlarından biri avusturya şilini'nin yüzde biri aynı görevi yapan üç yargıçtan biri aynı gruba bağlı şirketlerden biri aynı idareye bağlı mağazalardan her biri aynı işletmeye bağlı mağazaların her biri aynı makam ve yetkiyi paylaşan üç kişiden biri aynı şirkete ait mağazalardan biri ayrılan biri için para toplama az yemek yiyen biri olmak bar'ın binde biri bar'm binde biri baş rol oyuncularından biri başka biri başka biri adına ürün veya hizmetleri satmak batı hint adalarından biri bazen biri bazen biri bazen ötekisi bazı para birimlerini yüzde biri belin iki kasından biri belirli bir standart ölçüde olan aynı cins nesnelerden her biri beşizlerden biri beşizlerden her biri beyaz ırktan biri beyin zarlarından biri beyinzarlarından biri bileşik yapraklardan biri bilgisayarın çalışma sırasını oluşturan işlemlerden biri olan baskı işi binde biri anlamına gelen önek bir alayın onda biri (eski roma) bir çemberin dörtte biri bir fareye, bir kargaya, biri çürütmeye, biri üretmeye (ekine) bir incin binde biri bir işi bozan biri veya bir şey bir kürinin binde biri bir milin sekizde biri bir paranın yüzde biri bir saniye- hatta başka biri var bir sterin onda biri bir tümü meydana getiren parçalardan biri bir yerde cumartesi gecesi kalan biri için özel fiyat birbirine benzer kasabalardan her biri biri ... öteki biri adına konuşma biri aleyhinde dava açmak biri aleyhinde tanıklık yapmak biri aleyhine dava açmak biri aleyhine suç isnadında bulunmak biri ansızın gözüne ilişmek biri asmakilidi kırmış biri ayıyı düşünür, öteki derisini biri beni bir kez aldatırsa o utanmalı, iki kez aldatırsa ben biri beş yazmak biri bizi gözetliyor biri derhal orada olacak biri dışında hepsi biri diğeri biri diğerinden farksız biri diğerini biri diğerini iptal eden emir biri diğerinin üzerinde olmak üzere biri düşmeyegörsün herkes bir yumruk atar biri eşek diğerine uzun kulaklı der biri etim biri geleceği veya bir şey olacağı için evde beklemek biri hakkında elinde kuvvetli deliller olmak biri hakkında fikir edinmek biri hakkında kötü konuşmak biri hakkında niyeti bozuk olmak biri hariç biri harmanı döver öteki kuşları yakalar biri için bir şey ayarlamak biri için bir şey yapmak biri için canını feda etmek biri için ev işlerini görmek biri için gözünü dört açmak biri için istemek biri için kötü konuşmak biri için kutsal olmak biri için otelde rezervasyon yapmak biri için özür dilemek biri için seçim propagandası yapmak biri için söyleneni yalan bile olsa başkalarına inandırmak biri için zevk olmak biri iki görmek biri ile anlaşmak biri ile ayaküstü laklak etmek biri ile barışmak biri ile evlenmek biri ile iletişim kurmak biri ile iş yapmak biri ile iyi geçinmek biri ile iyi ilişkiler içinde olmak biri ile nişanlanmak biri ile uyuşmak biri ile yer değiştirmek biri ile yerleri değiştirmek biri iptal edilebilen iki sipariş biri kadar başarılı olmaya çalışmak biri kimlik biri lehinde tanıklık yapmak biri namına utanmak biri ötekini biri pasaportumu çaldı biri pek haklı olarak bu soruyu sorabilir biri tarafından suçlanan biri uzun biri kısa iki heceli vezin biri ürünü dokunma, taşıma, vb. şekilde işi gereği elden geçiren kimse biri ürünü elden geçiren kimse biri veya diğeri biri veya öteki biri ya da diğeri biri yer biri bakar, kıyamet ondan/ orda kopar biri zili çaldı biri zorla içeri girmiş birinden biri birinden biri ölünceye kadar birinin güvendiği biri olmak birlikte hareketli biri diğerinin tersi yönde hareket eden kumandalar bitkisel ve hayvansal proteini oluşturan başlıca aminoasitlerden biri bizden biri böyle biri böyle biri çekilmez bu onun en son bestelerinden biri bu safhaların her biri ile ilgili ibadetler bunlardan biri cam içindeki bataryanın iki kutbundan biri can sıkıcı biri canlı biri canlı faal biri ciğersiz biri olma çatı eğik yüzeylerinden her biri çekilecek biri değil çemberin beşte biri çemberin dörtte biri çiçeği oluşturan minik çiçeklerden her biri çiçekte ercik ve dişil organı saran iç bürgülerden biri çiftlerden biri çiftli yarışan çiftlerden biri çin para birimi yuenin onda biri çinde dokuz memur rütbesinden biri çoğaltılmış kopyalardan biri çok hoş biri çok şeker biri çok tatlı biri dairenin altıda biri dairenin dörtte biri dairenin sekizde biri değersiz biri değişik bir şey veya biri demosthenes'in makedonyalı philip aleyhinde yaptığı üç konuşmadan biri dengi olamayan biri ile evlenme dış dairelerden biri dinç biri gibi hissetmek dindar biri değildir diz arkasında bulunan iki büyük kirişten biri dokuz sanat tanrıçasından her biri dolar ve benzeri paraların yüzde biri doların binde biri doların dörtte biri doların yüzde biri doların yüzde biri değerindeki para dostlarından biri döllenmiş ovumun mitotik bölünmesi ile oluşan embriyonik hücrelerden her biri dönüş tarihimiz haziranın biri dördüzlerden biri dört ana yönden herhangi biri dört esas yönden her biri dört İncil'den biri dört takımdan biri dört taneden biri dörtlü spor kesesindeki sporlardan her biri dörtte biri düello edenlerden biri dün akşam biri cüzdanımı çaldı dünyanın ilk elli bankasından biri düşüncelerinden biri -in nasıl yapılacağıydı düşüncesiz biri ebeveynlerinden biri üvey olan eklembacaklıların kıça yakın çift çıkıntısından biri el parmaklarından biri embriyoda üreme/idrar organlarını oluşturan üç borudan biri en alt tabakadan biri en iyi insanlardan biri en önemli sebeplerinden biri ender rastlanan biri veya bir şey eski ahit'deki on emirden biri fırsatın biri kaçtıysa diğerini yakalarsın fiyatın dörtte biri frankın yüzde biri fren lambalarınızdan biri çalışmıyor galon'un dörtte biri galonun dörtte biri galonun sekizde biri genellikle biri diğerinin üzerinde olmak üzere iki yataklı kamara veya kompartıman gerçekten hoş biri gırlak kıkırdaklarından biri gizli kapaklı bir yönü olmayan biri veya bir şey gliserolün asetik asitle reaksiyonu sonunda oluşan üç esterden biri göğüs kemiği omurlarından her biri göğüs kemiğini oluşturan parçalardan biri gramın binde biri gramın milyonda biri gray'ın yüzde biri gray'in yüzde biri güneşi merkez olarak çevresinde dönen gezegenlerden biri güreşte tutum yöntemlerinden biri halktan biri hangi biri harika biri hatırı sayılır biri hava durumuna ilişkin değerlerin işlendiği özel yeryüzü haritalarının her biri hayvan vücudunda oluşan zehirli azotlu bileşimden biri hemen biri oraya gidecek her -den biri her biri her biri ... içeren her biri ..i içeren her biri ayrı ayrı her biri bir diğerinden kıymetli her biri için her biri kendi her biri kendinin olan her biri kendisinin olan her biri söylendiği sıraya göre her biri ve hepsi her iki … -dan biri her iki kişiden biri her işten az çok anlayan biri her zamanki işlerden biri herhangi biri herifin biri herkes gibi biri hiç biri hindistan veya birmanya'da en aşağı tabakadan biri hoşsohbet biri hububat ve tohumlarda bulunan temel yağ asitlerinden biri içerden biri tarafından işlendiği tahmin edilen suç içimizden biri içlerinden biri olmak iki atardamardan biri iki güreşenden biri yıkılır iki katlı otobüslerde katlardan biri iki kişi bir ata binerse, biri arkaya oturur iki şıktan biri iki şıktan biri olasılığı iki taşıyıcı arasında ticari hakların kullanımından dolayı taraflardan biri zarar gördüğü takdirde ikinizden biri gelebilir ikisinden biri ikizlerden biri ikonik ≡ önemli bir şeyi yansıtan ünlü biri veya şey ile ilgili ileri gelenlerden biri ilgi çeken ve güzel biri olmak ilk peygamberlerden biri imdat biri denize düştü incil yazan dört havariden biri incil'i yazan dört havariden biri inçin milyonda biri ingiliz avukat loncalarından biri ingiliz parası sterlinin yüzde biri ipin elyafından her biri iri kıyım biri isa'nın 12 havarisinden biri isa'nın on iki havarisinden biri ispanyolca ve portekizce konuşulan çeşitli ülkelerde paranın yüzde biri iş yaparken kişinin yaptığı temel hareketlerden biri iyi biri izinli biri jet motorunda kademeleri oluşturan döner parçalardan her biri john smith isimli biri jones adında biri kalbin sağ ve sol yarı bölümlerinin üst parçalarını oluşturan iki boşluktan her biri kalpteki kulakçıklardan biri karşı cinsten biri gibi davranan kişi karşı cinsten tanımadığı biriyle çıkanlardan her biri kas sitoplazmasındaki ince liflerden her biri kaydedilen en yaşlı dinozorlardan biri kendini çok önemli biri sanıyorsun kendini önemli biri sanıyorsun kesilmiş bir hayvanın dörtte biri kısa dualardan biri kışın güneye seyahat eden kuzey ülkesinden veya kuzey bölgesinden biri kilenin dörtte biri kilenin dörtte biri miktarında kuru şeyler ölçüsü kolestrolle ilgili beş alkolden her biri kollar bacaklar veya el ayaklardan biri kontrplakta tabakalardan her biri kore'nin standart para birimi won'un yüzde biri değerinde para kral muhafızlarından biri kulak salyangozu içindeki boşluklardan biri kurnaz biri kuş kanadındaki iri uçma tüylerinden biri kuş kanadının büyük uçuş tüylerinden biri küstahın biri lejyonun onda biri ligde yer alan takımlardan her biri ligde yer alan takımların her biri litrenin sekizde biri litrenin sekizde biri kadar olan bir sıvı ölçüsü lordlar kamarası âzasından hukuk şubesine mensup olmıyan biri mağaza zincirinden biri metrenin milyarda biri metrenin milyonda biri metrenin onda biri metrenin yüzde biri mikrometrenin on milyonda biri mikrometrenin on milyonda biri olan bir uzunluk ölçüsü birimi miligramın binde biri milimetrenin binde biri milimetrenin milyonda biri milyonda biri milyonda biri anlamına gelen önek mirastaki menkullerden dokuzda biri olan pay mobilyadan her biri mürettebattan biri müzikalde dans eden kadınlardan biri müzikalde şarkı söyleyen kadınlardan biri namussuz veya acımasız biri nasıl biri nasıl biri için nasıl biri neye benziyor ne biri ne ötekisi nedenlerden biri o böyle biri değil o nasıl biri o yalancının biri oluşturan parçalardan her biri on biri on emir'den biri on iki havariden biri on kişi içinden biri on sekizde biri onda biri onlardan biri onların arasından biri onların biri diğerinden farksızdır onun arkadaşlarından biri onun kafası çalışıyor/aklı başında biri ortak biri işi keşikleşe yapma ortakulak ile içkulağı birleştiren deliklerden her biri ortakulak ve içkulağı birleştiren deliklerden her biri oyun kâğıtlarındaki işaretlerin her biri ödemenin yapılacağı iki kişiden biri ölçeğin dörtte biri ölmüş biri gibi ölmüş biri hakkında yazılan yazı önemli ..lerinden biri olan önemli noktalardan biri önemsiz biri öyle biri öyle biri ki pahalı fakat bayağı zevkleri olan biri parlamentoda hükümet partisi gurubunun başkanlarından biri pencerelerden biri kırık pervaz altındaki dişlerin her biri peynir kusurlarından biri pint'in dörtte biri poliçede belirtilen tehlikelerden biri pound'un yüzde biri pusula taksimatından biri radyolaryaların kaydedin en eski türlerinden biri rakip oyunculardan herhangi biri tarafından markajda olmayan oyuncu rublenin yüzde biri rupinin on altıda biri (hint parası) saat biri beş geçiyor saat biri çeyrek geçiyor saat biri on geçiyor sadece annesi veya babası bir olan kardeşlerden biri sadece iki şıktan biri sandviç duvarın iki parçasından biri saniyenin binde biri saniyenin milyarda biri saniyenin onda biri satang ≡ bir bahtın yüzde biri değerinde tayland parası sayılı ..larından biri senden başka biri yok senden başka herhangi biri seyahat yüksekliğinin dörtte biri sıradan biri sinirin biri smith adında biri soğukkanlı biri sözleşmeyi akteden taraflardan biri stearik asidin üç esterinden biri sterlinin yüzde biri şairin biri şairlerden biri şehir sekenesinden biri şilin'in on ikide biri tanrı/ölmüş biri için toprağa içki dökülmesi taraflardan her biri taraflardan herhangi biri tarafından iptal edilebilen sözleşme taşralı biri tatlı biri değil mi? tek bir şirketin sahip olduğu iki ya da daha çok otelden biri tekin biri değildi topların her biri toplumda seçkin saygın yeri olan biri tuhaf biri türk lirasının yüzde biri uçak yapısını oluşturan yapısal elemanlardan biri uluslararası otomobil yarışlarından herhangi biri uzun bacaklı su kuşlarından biri uzun bir şiirin bölümlerinden her biri uzun kemiklerin iki uç kısmından biri üçte biri üçüzlerden biri ünlü biri üstün biri olmamak vatın milyonda biri verici-alıcı çiftlerinden her biri veya taraflardan biri hazır bulunmadığı halde diğer tarafın yaptığı talep volta seyrinde zigzaglardan biri voltun milyonda biri vücut bölümünün her biri yağları sindiren enzimlerden biri yeknesak bir duruma hoş bir değişiklik getiren biri veya bir şey yemeğin bölümlerinden biri yerli halktan biri yetişkin biri ile yolculuk eden yılın dört mevsiminin her biri için kilise tarafından belirlenen perhiz ve dua günleri yılın dörtte biri yiğitliğin onda dokuzu kaçmak, biri de yakalanmamaktır yolculardan biri bayıldı yüksek mahkeme'nin dört yargıcından biri yüksek mahkemenin dairelerinden biri yüz kısımlarından biri yüz librenin dörtte biri yüz organlarından biri zayıf biri değil zevk veren fakat aynı zamanda zararlı olan biri veya bir şey zincir mağazalardan herhangi biri

1: 1 ms