• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

azmak

Türkçe - İngilizce

biyoloji

deyim / idiom

hekimlik

isim / noun – physical geography

AZMAK = (azmak nedir; azmak ne demek; azmak İngilizcesi) 1. Akarsu kenarlarında yağmurdan sonra tarlalarda, yollarda görülen küçük su birikintisi, gölcük, su toplanan çukurcuk. 2. Bataklık, sazlık, büyük su birikintisi. 3. Akarsuyun denize döküldüğü yer. 4. Kaynak, menba, göze.

AZMAK = (azmak nedir; azmak ne demek; azmak İngilizcesi) 1. Ark, su cedveli, bir sudan ayrılan kol. 2. Yapışkan çamurlu bataklık.

AZMAK = (azmak nedir; azmak ne demek; azmak İngilizcesi) 1. Bozulmak, fasit olmak, tegayyür etmek. 2. Yolu kaybetmek, yolu şaşırmak. 3. Dalâlete düşmek. 4. Azgınlaşmak.

AZMAK = (azmak nedir; azmak ne demek; azmak İngilizcesi) 1. Küçük su birikintisi, gölcük. 2. Bataklık.

AZMAK = (azmak nedir; azmak ne demek; azmak İngilizcesi) 1. Taşkınlıkta ileri gitmek: Çocuklar azdı. 2. Deniz, ırmak vb. kabarmak, taşmak: Deniz azdı. 3. Yara, hastalık etkili, tehlikeli duruma gelmek: «Bazılarının bronşiti, bazılarının romatizması azmış.» -A. Haşim. 4. Cinsel duyguları artmak. 5. Çamaşır artık ağartılamaz duruma gelmek. 6. Hayvanlar iki ayrı ırktan doğmak: Katır, atla eşekten azmış bir hayvandır. 7. Bitkiler, aşırı büyümek.

AZMAK = (azmak nedir; azmak ne demek; azmak İngilizcesi) 1. Toprak tavını kaybetmek. 2. Ekşimek, tadı bozulmak: Bizim pekmez bu yıl güveçte azmış.

AZMAK = (azmak nedir; azmak ne demek; azmak İngilizcesi) a. hlk. 1. Küçük su birikintisi, gölcük. 2. Bataklık.

AZMAK = (azmak nedir; azmak ne demek; azmak İngilizcesi) Oyun, eğlence amacıyla boğuşmak.

AZMAK = (azmak nedir; azmak ne demek; azmak İngilizcesi) Yolunu kaybetmek, şaşırmak, kaybolmak.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms