• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

audacious

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 24588

AUDACIOUS = [o: 'deyşıs] adjective
1 gözü pek, atılgan
İngilizce örnek : The terrorists hatched an audacious plan to blow up the bridge.
Türkçe çevirisi : Teröristler köprüyü havaya uçurmak için cüretkârca bir plan kurdular.
2 arsız, yüzsüz

ilgili sözler / related words

1: 1 ms