• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

audacious

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 24588

ana kullanım

01. yürekli 02. cesaretli 03. korkusuz 04. gözü pek 05. atılgan 06. saygısız 07. küstah 08. kaba 09. yüzsüz 10. arsız 11. cüretli 12. atak 13. cesur

AUDACIOUS = [o: 'deyşıs] adjective
1 gözü pek, atılgan
İngilizce örnek : The terrorists hatched an audacious plan to blow up the bridge.
Türkçe çevirisi : Teröristler köprüyü havaya uçurmak için cüretkârca bir plan kurdular.
2 arsız, yüzsüz

AUDACIOUS = nasıl okunur, okunuşu /o:'deyşIs/ sıfat

ilgili sözler / related words

1: 1 ms