• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

anxious

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3359

ANXIOUS = ['enkşıs] adjective
1 kaygılı, üzüntülü * eşanlamlı : worried, troubled, uneasy * karşıtanlamlı : calm, composed
İngilizce örnek : Sailors' wives are always anxious during a storm.
Türkçe çevirisi : Denizcilerin eşleri her zaman fırtına esnasında kaygılı olur.
İngilizce örnek : I am so anxious about the results of my exams that I can't sleep.
Türkçe çevirisi : Sınavlarımın sonuçları hakkında o kadar kaygılıyım ki uyuyamıyorum.
2 çok istekli
İngilizce örnek : How anxious I am for her to return!
Türkçe çevirisi : Onun dönüşünü ne kadar da çok istiyorum!
İngilizce örnek : Why are you so anxious to meet him?
Türkçe çevirisi : Onunla buluşmaya neden bu kadar can atıyorsun?

ilgili sözler / related words

1: 1 ms