• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

akmaz

Türkçe - İngilizce

sıfat / adjective

yerbilim

AKMAZ = (akmaz nedir; akmaz ne demek; akmaz İngilizcesi) (coğrafya) Durgun su, gölet.

AKMAZ = (akmaz nedir; akmaz ne demek; akmaz İngilizcesi) Bir yere akıntısı olmıyan küçük göl.

AKMAZ = (akmaz nedir; akmaz ne demek; akmaz İngilizcesi) Kopmuş eski mendereslerin yerlerinde, akarsu yatağından ayrılarak akmaz duruma gelmiş at nalı biçiminde gölcük.

AKMAZ = (akmaz nedir; akmaz ne demek; akmaz İngilizcesi) Taşkın sırasında sapından koparak bütünüyle akış dışında kalan büklüm.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms