• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

adapting

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 14030

ana kullanım

bilişim / computing

ilgili sözler / related words

1: 0 ms