• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

acoustics

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 27714

ACOUSTICS = [ı'ku: stiks] noun
1 akustik, yankıbilim
2 akustik, ses dağılım biçimi, yankıdüzen
İngilizce örnek : The acoustics in the new opera house are perfect.
Türkçe çevirisi : Yeni opera binasının akustiği mükemmel.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms