• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

acknowledge

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4736

bilişim / computing

ACKNOWLEDGE = [ık'nolic] verb
1 kabul etmek, onaylamak, tanımak * eşanlamlı : agree, admit, allow, accept * karşıtanlamlı : deny, refuse, reject
İngilizce örnek : He is acknowledged as a great scholar.
Türkçe çevirisi : Büyük bir bilgin olarak tanınır.
İngilizce örnek : I certainly do not acknowledge his authority.
Türkçe çevirisi : Onun otoritesini kesinlikle kabul etmiyorum.
2 aldığını bildirmek
İngilizce örnek : The company hasn’t acknowledged my e-mail yet.
Türkçe çevirisi : Şirket henüz e-postamı aldığını bildirmedi.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms