• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

absurdity

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 13023

yöntembilim

ABSURDITY = [ıb'sö: diti] noun
saçmalık
İngilizce örnek : Do you realize the absurdity of our position?
Türkçe çevirisi : Durumumuzun saçmalığının farkında mısın?

ilgili sözler / related words

1: 1 ms