• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

abes

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 10511

sıfat / adjective

abes = anlamsız [eski terim - öz Türkçe]

abes = boş [eski terim - öz Türkçe]

abes = gereksiz [eski terim - öz Türkçe]

abes = saçma [eski terim - öz Türkçe]

abes = sürevsiz [eski terim - öz Türkçe]

abes = yersiz [eski terim - öz Türkçe]

ABES = (abes nedir; abes ne demek; abes İngilizcesi) 1. Gereksiz, yersiz, boş: «Gönlümde sevgi bir tatlı hevesti / Sevgisiz yaşamak bence abesti» - E. B. Koryürek. 2. Akla ve gerçeğe aykırı. 3. zf. Gereksiz bir biçimde.

ABES = (abes nedir; abes ne demek; abes İngilizcesi) Abla, büyük kız kardeş.

abes = abes [Osmanlıca - Türkçe]

abes = saçma [Osmanlıca - Türkçe]

abes = abes [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

1: 0 ms