• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

absoluteness

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 55280

ana kullanım

01. kesinlik 02. saltlık 03. mutlakıyet 04. bağımsızlık 05. bütünlük 06. katiyet 07. mutlaklık

ABSOLUTENESS = nasıl okunur, okunuşu /'EbsIlu:tnis/ isim

1: 0 ms