• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

kesinlik

Türkçe - İngilizce

KESİNLİK = (kesinlik nedir; kesinlik ne demek; kesinlik İngilizcesi) 1. Kesin olma durumu veya kesin davranış, katiyet: Bu sözde kesinlik yok. 2. fel. Bir bilginin, bir kanaatin şüpheye düşmeden onaylanması durumu.

KESİNLİK = (kesinlik nedir; kesinlik ne demek; kesinlik İngilizcesi) Bir bilginin, bir kanının kuşkuya düşmeden onaylanması durumu. Bu anlamda: 1. (Öznel kesinlik) Düşüncenin hiç bir yanılma kaygısı olmadan bir kanıya katılması durumu. Burada kişisel bir kanı olarak (ahlaksal ve dinsel) inancın kesinliği söz konusudur. Bu tür kesinlik nesnel güvenceden yoksundur, bunu gerekli görmez de. 2. (Nesnel kesinlik) Bir bilginin, bilgi temelleri ve konu üzerindeki nesnel görüşlere dayanan güvenilirliği geçerliği. Nesnel kesinlik a. dolaylı bir yolla (belgeler ya da çıkarımlar) sağlanabilir- tarihte ve mantıkta olduğu gibi-, b. dolaysız bir yolla, algılara, yaşantılara dayanarak sağlanabilir.

KESİNLİK = (kesinlik nedir; kesinlik ne demek; kesinlik İngilizcesi) Bir niceliğin sayısal değerinin aslına tam uygun olması.

KESİNLİK = (kesinlik nedir; kesinlik ne demek; kesinlik İngilizcesi) Bir ölçünün, gözlemin gerçeğe yakın olma derecesi.

KESİNLİK = (kesinlik nedir; kesinlik ne demek; kesinlik İngilizcesi) Deney sonuçlarının tekrarlanabilirliği. Bir yöntemde, tamamen aynı şekilde çalışarak elde edilen sonuçların tekrarlanabilir olması.

KESİNLİK = (kesinlik nedir; kesinlik ne demek; kesinlik İngilizcesi) kat'iyyet.

KESİNLİK = (kesinlik nedir; kesinlik ne demek; kesinlik İngilizcesi) Kestirimlerin gerçek değerlere yakınlığı.

KESİNLİK = (kesinlik nedir; kesinlik ne demek; kesinlik İngilizcesi) Matematiksel işlemlerde veya hesaplamalarda doğruluk.

KESİNLİK = (kesinlik nedir; kesinlik ne demek; kesinlik İngilizcesi) Nedensel ilişkilerden yola çıkılarak yapılan çıkarım ya da öndeyilerin olgulara uygun düşme kestirimlerin gerçekleşme olasılığının tam güven düzeyinde olması.

kesinlik = katilik [öz Türkçe - eski terim]

kesinlik = katiyen [öz Türkçe - eski terim]

kesinlik = katiyet [öz Türkçe - eski terim]

kesinlik = kat'iyet [Türkçe - Osmanlıca]

kesinlik = nass [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms