• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

you

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 8

ana kullanım 1

01. sen 02. siz 03. sizler

ana kullanım 2

01. seni 02. sizi 03. sana 04. size 05. sizleri 06. sizlere

ana kullanım 3

01. birisi 02. herkes 03. herhangi bir kimse

YOU = [yı, yu, yu: ] pronoun
1 sen, siz
İngilizce örnek : Yes, you are right.
Türkçe çevirisi : Evet, sen haklısın.
İngilizce örnek : When did you start learning English?
Türkçe çevirisi : Ne zaman İngilizce öğrenmeye başladınız?
2 seni, sizi
İngilizce örnek : I miss you.
Türkçe çevirisi : Seni özlüyorum.
İngilizce örnek : We’ll send you a brochure.
Türkçe çevirisi : Size bir broşür göndereceğiz.
3 sana, size
İngilizce örnek : I sent an email to you.
Türkçe çevirisi : Sana bir e-posta gönderdim.
İngilizce örnek : We’ll inform you at once if there are any changes in her condition.
Türkçe çevirisi : Durumunda bir değişiklik olursa derhal size haber vereceğiz.
4 herkes, insan, sen
İngilizce örnek : You have to be 18 or over to drive a car.
Türkçe çevirisi : Araba kullanmak için 18 yaş veya üstünde olmalısın.
İngilizce örnek : You never know.
Türkçe çevirisi : Hiç bilemezsin.
İngilizce örnek : My father often says that you never get anything free in this life.
Türkçe çevirisi : Babam sık sık bu hayatta insanın bedava hiçbir şey almadığını söyler.

1: 0 ms