• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

yontulmak

Türkçe - İngilizce

eylem / verb

YONTULMAK = (yontulmak nedir; yontulmak ne demek; yontulmak İngilizcesi) 1. Yontma işi yapılmak veya yontma işine konu olmak: «Taşın nasıl yontulacağını gösterdin, unuttun mu?» -N. Hikmet. 2. mec. İnsan kabalıktan, görgüsüzlükten kurtularak toplum törelerine göre davranır duruma gelmek: «Efendim, yontulmamış adamlar, hani dört yaşındaki çocuktan berbat...» -R. N. Güntekin.

1: 0 ms