• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

yedirmek

Türkçe - İngilizce

YEDİRMEK = (yedirmek nedir; yedirmek ne demek; yedirmek İngilizcesi) 1. Yemesini sağlamak. 2. Ağzına yiyecek vermek, beslemek, karnını doyurmak: Çocuğu yedirmek. 3. Bir şeyi azar azar başka bir şeyin içine karıştırarak belli olmayacak duruma getirmek: Yağı hamura yedirmek. 4. Bir fazlalığı herhangi bir biçimde kullanmak: Kumaşın fazlasını büzgüye yedirdi. 5. (-e) Nefis, namus, şan, kibir vb. kavramlarla kullanıldığında yakıştırmak, yaraştırmak. 6. (-e) mec. Bir kimseye rüşvet vermek.

YEDİRMEK = (yedirmek nedir; yedirmek ne demek; yedirmek İngilizcesi) Kumaşı daha dar kumaşa kaydırarak dikmek.

YEDİRMEK = (yedirmek nedir; yedirmek ne demek; yedirmek İngilizcesi) Rüşvet vermek.

1: 0 ms