• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

washing

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 6087

WASHING = ['woşing] noun
çamaşır
* washing machine = çamaşır makinesi
İngilizce örnek : The washing machine broke down, and my husband is trying to repair it.
Türkçe çevirisi : Çamaşır makinesi bozuldu, ve kocam onu onarmaya çalışıyor.
* washing powder = çamaşır tozu
İngilizce örnek : Use more washing powder if the clothes are very dirty.
Türkçe çevirisi : Çamaşırlar çok kirli ise daha fazla çamaşır tozu kullan.
* washing soda = çamaşır sodası
* wash out = (kir, vb.) yıkayarak çıkarmak, temizlemek

WASHING = nasıl okunur, okunuşu /'wOşing/ isim

1: 0 ms