• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

villain

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 15863

ana kullanım

01. suçlu 02. cani 03. sorumlu 04. müsebbip 05. soruna yol açan

dilbilim

01. kötü kişi 02. saldırgan

edebiyat

01. kötü kişi

sanat

01. kötü adam 02. kötü karakter

VILLAIN = ['vilın] noun
kötü adam * eşanlamlı : blackguard, scoundrel, rascal, brute
İngilizce örnek : Father was watching a film, and he applauded when the villain was caught.
Türkçe çevirisi : Babam film izliyordu, ve kötü adam yakalanınca alkışladı.

1: 0 ms