• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

unkind

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 23736

ana kullanım

01. düşüncesiz 02. kaba 03. kırıcı 04. zalim 05. sert 06. acımasız 07. dostça olmayan 08. incitici 09. mürüvvetsiz 10. şefkatsiz 11. düşmanca 12. hatır kıran 13. insafsız 14. nezaketsiz

tarım

01. merhametsiz

UNKIND = [an'kaynd] adjective
1 düşüncesiz, kaba, kırıcı * eşanlamlı : unpleasant, harsh, unfriendly, thoughtless, insensitive, unfeeling * karşıtanlamlı : kind
İngilizce örnek : Her unkind remark was typical of an envious person.
Türkçe çevirisi : Onun kaba sözü, tipik olarak kıskanç bir insanın sözüdür.
2 zalim, sert * eşanlamlı : cruel

UNKIND = nasıl okunur, okunuşu /an'kaynd/ sıfat

1: 0 ms