• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

transpiration

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 28632

TRANSPIRATION = (transpiration nedir; transpiration Türkçesi) Bitkilerin taşıdıkları suyun atmosfere su buharı olarak transfer edilmesi süreci. Toprakta bulunan su bitki kökleri tarafından alınıp gövde yardımıyla yapraklara verilir ve yapraklardan su buharı olarak atmosfere aktarılır. Terleme bitki için gerekli bir işlemdir. Gündüz, bitki yapraklarından gerçekleşen terleme açık bir su yüzeyinde gerçekleşen buharlaşma ile hemen hemen eşdeğerdir ama gece bitkilerdeki terleme oranı sıfırdır. Topraktaki su oranı azaldıkça terleme oranı da azalır.

TRANSPIRATION nasıl okunur, okunuşu /trEnspı'reyşın/ isim

1: 0 ms