• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

swear

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 9188

SWEAR = [sweı] verb
swore [swo: ], sworn [swo: n]
1 yemin etmek, ant içmek * eşanlamlı : vow, assert, vouch, promise, testify
İngilizce örnek : I swear that it is true.
Türkçe çevirisi : Yemin ederim o doğru.
İngilizce örnek : He swore that he would tell the truth.
Türkçe çevirisi : Gerçeği söyleyeceğine yemin etti.
İngilizce örnek : He swore to catch up with him, wherever he might be.
Türkçe çevirisi : Nerede olursa olsun onu yakalayacağına yemin etti.
2 küfretmek * eşanlamlı : blaspheme, curse
İngilizce örnek : He got angry and swore loudly.
Türkçe çevirisi : Kızdı ve yüksek sesle küfür etti.
İngilizce örnek : He was disciplined for swearing at her teacher.
Türkçe çevirisi : Öğretmenine küfür ettiği için disipline verildi.

SWEAR = nasıl okunur, okunuşu /sweI/ eylem [past tense : swore, past participle : sworn, -ing : swearing]

1: 0 ms