• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

shrewd

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 13020

SHREWD = [şru: d] adjective
zeki, kurnaz * eşanlamlı : sharp, keen, acute, smart, clever, intelligent, wise; crafty, cunning, sly, tricky * karşıtanlamlı : stupid
İngilizce örnek : Her comments were very shrewd.
Türkçe çevirisi : Onun yorumları çok kurnazca idi.

1: 0 ms