• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

ruzname

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 9655

RUZNAME = (ruzname nedir; ruzname ne demek; ruzname İngilizcesi) 1. Günlük olayların yazıldığı defter. 2. Gündem. 3. tar. Olayların zaman sırasına göre yazılmış bulunduğu defter: «Bugün elimde bir ruznamem olsaydı belki hakikati anlayabilecektim.» - Ö. Seyfettin.

RUZNAME = (ruzname nedir; ruzname ne demek; ruzname İngilizcesi) bk. ruznamçe.

RUZNAME = (ruzname nedir; ruzname ne demek; ruzname İngilizcesi) gündem.

ruzname = günce [eski terim - öz Türkçe]

1: 0 ms