• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

rural

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1646

sıfat / adjective 2

RURAL = ['ruırıl] adjective
1 kırsal, köyle ilgili * eşanlamlı : rustic, country, pastoral * karşıtanlamlı : urban
İngilizce örnek : The mobile medical team serves people in rural areas.
Türkçe çevirisi : Seyyar tıbbi ekip kırsal alanlarda insanlara hizmet sunar.
İngilizce örnek : He speaks with a rural accent.
Türkçe çevirisi : Köylü şivesiyle konuşuyor.
2 tarımsal * eşanlamlı : agricultural

RURAL
rural area = kırsal bölge
rural community = kırsal toplum
rural development = kırsal kalkınma
rural electrification = kırsal elektrifikasyon
rural economy = kırsal ekonomi
rural life = kırsal yaşam
rural population = kırsal nüfus
rural infrastructure = kırsal altyapı
rural school = kırsal okul
rural healthcare = kırsal sağlık hizmeti
rural employment = kırsal istihdam
rural migration = kırsal göç
rural poverty = kırsal yoksulluk
rural agriculture = kırsal tarım
rural development agency = kırsal kalkınma ajansı
rural settlement = kırsal yerleşim
rural roads = kırsal yollar
rural tourism = kırsal turizm
rural industry = kırsal endüstri
rural water supply = kırsal su temini
rural electrification program = kırsal elektrifikasyon programı
rural unemployment = kırsal işsizlik
rural health clinic = kırsal sağlık kliniği
rural education = kırsal eğitim
rural housing = kırsal konut
rural electrification project = kırsal elektrifikasyon projesi
rural poverty alleviation = kırsal yoksulluğun azaltılması
rural road network = kırsal yol ağı
rural entrepreneurship = kırsal girişimcilik
rural development policy = kırsal kalkınma politikası
rural healthcare center = kırsal sağlık merkezi
rural sanitation = kırsal hijyen
rural broadband = kırsal genişbant
rural employment opportunities = kırsal istihdam fırsatları
rural marketing = kırsal pazarlama
rural electrification scheme = kırsal elektrifikasyon programı
rural poverty reduction = kırsal yoksulluk azaltma
rural water management = kırsal su yönetimi
rural connectivity = kırsal bağlantı
rural entrepreneurship development = kırsal girişimcilik geliştirme
rural road construction = kırsal yol yapımı
rural healthcare services = kırsal sağlık hizmetleri
rural income generation = kırsal gelir oluşturma
rural development strategy = kırsal kalkınma stratejisi
rural electrification plan = kırsal elektrifikasyon planı
rural poverty eradication = kırsal yoksulluğun ortadan kaldırılması
rural education system = kırsal eğitim sistemi
rural health program = kırsal sağlık programı
rural infrastructure development = kırsal altyapı geliştirme
rural employment opportunities = kırsal istihdam fırsatları
rural resource management = kırsal kaynak yönetimi
rural housing program = kırsal konut programı
rural electrification initiative = kırsal elektrifikasyon girişimi
rural poverty reduction program = kırsal yoksulluk azaltma programı
rural healthcare facilities = kırsal sağlık tesisleri
rural income generation = kırsal gelir oluşturma
rural development project = kırsal kalkınma projesi
rural unemployment rate = kırsal işsizlik oranı
rural water management system = kırsal su yönetim sistemi
rural connectivity program = kırsal bağlantı programı
rural entrepreneurship promotion = kırsal girişimcilik teşviki
rural road improvement = kırsal yol iyileştirmesi
rural healthcare access = kırsal sağlık erişimi
rural income inequality = kırsal gelir eşitsizliği
rural development fund = kırsal kalkınma fonu
rural electrification policy = kırsal elektrifikasyon politikası
rural poverty alleviation program = kırsal yoksulluğun azaltılması programı
rural water supply system = kırsal su temin sistemi
rural education reform = kırsal eğitim reformu
rural health services = kırsal sağlık hizmetleri
rural income diversification = kırsal gelir çeşitlendirmesi
rural development initiative = kırsal kalkınma girişimi
rural unemployment crisis = kırsal işsizlik krizi
rural water conservation = kırsal su koruma
rural connectivity project = kırsal bağlantı projesi
rural entrepreneurship training = kırsal girişimcilik eğitimi
rural road maintenance = kırsal yol bakımı
rural healthcare delivery = kırsal sağlık hizmeti sunumu
rural income generation scheme = kırsal gelir oluşturma programı
rural development plan = kırsal kalkınma planı
rural poverty eradication program = kırsal yoksulluğun ortadan kaldırılması programı
rural education reform = kırsal eğitim reformu
rural health services = kırsal sağlık hizmetleri
rural income diversification = kırsal gelir çeşitlendirmesi
rural development initiative = kırsal kalkınma girişimi
rural unemployment crisis = kırsal işsizlik krizi
rural water conservation = kırsal su koruma
rural connectivity project = kırsal bağlantı projesi
rural entrepreneurship training = kırsal girişimcilik eğitimi
rural road maintenance = kırsal yol bakımı
rural healthcare delivery = kırsal sağlık hizmeti sunumu
rural income generation scheme = kırsal gelir oluşturma programı
rural development plan = kırsal kalkınma planı
rural poverty eradication strategy = kırsal yoksulluğun ortadan kaldırılması stratejisi
rural education system = kırsal eğitim sistemi
rural health services = kırsal sağlık hizmetleri
rural income diversification = kırsal gelir çeşitlendirmesi
rural development initiative = kırsal kalkınma girişimi
rural unemployment crisis = kırsal işsizlik krizi
rural water conservation = kırsal su koruma

1: 0 ms