• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

radiation

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2844

RADIATION = Radyan enerji ile eş anlamlıdır. Elektromanyetik dalgalar aracılığıyla enerjinin bir yerden bir yere veya uzayda taşınması işlemidir. Meteoroloji ve klimatolojide ise, radyan enerji güneş, yerküre veya atmosferden yayılan enerji ile bunlar tarafından radyasyonun emilmesine ilişkin olarak kullanılır. Güneş radyan enerjisinin termal, kimyasal ve optik olmak üzere üç fiziksel etkisi görülür. Güneşten gelen enerjiden yerin etkilenmesi değişik şartlara bağlıdır. Bunlardan belli başlıları: Güneş sabitesi veya çıktı, yerin güneşten olan uzaklığı, ışınların direk gelip gelmemesi yani geliş açısı ve atmosfer tarafından emilen enerji miktarıdır. Radyasyonda en önemli kavram 'siyah cisim'dir ve bu kavram Planck, Wien, Stefan-Boltzman ve Kirchoff Yasalarıyla açıklanmıştır.

RADIATION = [reydi'eyşın] noun
radyasyon, ışınım
İngilizce örnek : This machine gives off dangerous radiation.
Türkçe çevirisi : Bu makine tehlikeli radyasyon çıkarıyor.
İngilizce örnek : Radiation sources must be handled with great care and by remote control.
Türkçe çevirisi : Radyasyon kaynakları büyük bir dikkatle ve uzaktan kumandayla elden geçirilmeli.
İngilizce örnek : Workers in nuclear power plants must not be exposed to excessive doses of radiation.
Türkçe çevirisi : Nükleer elektrik santrallarında çalışan işçiler aşırı radyasyon dozlarına maruz bırakılmamalıdır.

RADIATION = radiation nedir; radiation ne demek; radiation Türkçesi; radiation nasıl okunur, okunuşu /reydi'eyşın/ isim

1: 0 ms