• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

pupa

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 21043

gökbilim

su ürünleri

tarım

PUPA = (pupa nedir; pupa ne demek; pupa İngilizcesi) Bir teknenin kıç bodoslamasının baktığı yön.

PUPA = (pupa nedir; pupa ne demek; pupa İngilizcesi) Geminin arkası.

PUPA = (pupa nedir; pupa ne demek; pupa İngilizcesi) ,,,,): Tüm-başkalaşma gösteren böceklerde], larva ile ergin evreleri arasındaki hareketsiz evre.

PUPA = (pupa nedir; pupa ne demek; pupa İngilizcesi) 1. Tüm başkalaşım gösteren böceklerde, larvayla ergin evre arasındaki hareketsiz evre, nimf, nimfa. 2. Geminin arkası, kıç.

PUPA = (pupa nedir; pupa ne demek; pupa İngilizcesi) Bir takımyıldızın adı.

PUPA = (pupa nedir; pupa ne demek; pupa İngilizcesi) Böceklerde larva ve imago arasındaki ikinci gelişim evresi. Tam başkalaşım görülen böceklerin hayat devresinde larva evresinden sonra gelen ve larvanın koruyucu bir kılıf (koza) içinde muhafaza edildiği, hareketsiz göründükleri, larvaya ait organların otolizle yok edildiği, ergin organlar geliştiğinde, ergin sineğin kılıfından çıktığı evre, krizalit.

PUPA = (pupa nedir; pupa ne demek; pupa İngilizcesi) Çok nazlı.

PUPA = (pupa nedir; pupa ne demek; pupa İngilizcesi) den. Geminin arkası, kıç: «Öyle bir denizci ki rüzgârı pupasından aldı mı deniz atı gibi gidiyor düşmanın üzerine.» - Z. Selimoğlu.

PUPA = (pupa nedir; pupa ne demek; pupa İngilizcesi) Hayvanların ayağına vurulan köstek.

PUPA = (pupa nedir; pupa ne demek; pupa İngilizcesi) Tüm başkalaşım (holometabol) gösteren böceklerin hayat devresinde larva evresinden sonra gelen ve larvanın koruyucu bir kılıf (koza) içinde muhafaza edildiği, hareketsiz göründükleri, larvaya ait organların otoliz ile yok edildiği, ergin organlar geliştiğinde, süreç tamamlanınca ergin hayvanın kılıfından çıktığı evre. Krizalit.

PUPA nasıl okunur, okunuşu /'pyu:pı/ isim

PUPA = (denizcilik) Teknenin arka kısmı; bkz. kıç.

pupa

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 35052

PUPA = (pupa nedir; pupa Türkçesi) Böceklerde larva ve imago arasındaki ikinci gelişim evresi. Tam başkalaşım görülen böceklerin hayat devresinde larva evresinden sonra gelen ve larvanın koruyucu bir kılıf (koza) içinde muhafaza edildiği, hareketsiz göründükleri, larvaya ait organların oto

1: 0 ms