• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

plural

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 9079

sıfat / adjective 2 – grammar

PLURAL = ['pluırıl] noun adjective
dilb. çoğul
İngilizce örnek : 'Ox' is the singular, and 'oxen' is the plural.
Türkçe çevirisi : 'Öküz' tekildir, 'öküzler' ise çoğuldur.

1: 0 ms