• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

passable

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 36572

PASSABLE = ['pa: sıbıl] adjective
1 iyi, geçer * eşanlamlı : fair, middling, acceptable, tolerable, admissible, adequate, allowable * karşıtanlamlı : excellent, superior
2 (yol, ırmak, vb) geçit verir, geçilebilir * eşanlamlı : unobstructed, open, traversable, navigable * karşıtanlamlı : impassable

1: 0 ms