• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

niteliksel

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

niteliksel = kalitatif [öz Türkçe - eski terim]

1: 0 ms